Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEGOMA POLSKA Konrad Józefiak z siedzibą w KArminie 48A 64-030 Śmigiel, NIP: 698-157-95-91, REGON: 411517280.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust. 1 oraz ust. 2  lit. a, b, c, d, h, i, j  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

b. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów oferowanych przez administratora

c. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych  (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

d. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

e. marketingu bezpośredniego

f. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

g. weryfikacji wiarygodności płatniczej

h. wsparcia obsługi

3) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być / będą: pracownicy i współpracownicy, Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, dostawcy usług hostingowych, dostawcy towarów oraz usług pośredniczący w transakcjach, a na żądanie Organy Państwowe. Przekazanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej, a ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Państwa dane osobowe udostępniamy:Usługi Rachunkowe Biegły Rewident Piotr Michałowski Torowa 2 64-000 Kościan

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych

7) Posiada Pani / Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy prosimy o kontakt mailowy: biuro@wegoma.com.pl

8) Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem realizacji zakupu / sprzedaży oraz wystawiania faktur i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe (m.in. e-mail, nr telefonu kontaktowego i inne) lub na przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO).

10) Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.