Finansowanie

Naszym partnerem jest firma ETL Finance Sp. z o.o.

ETL Finance jest spółką doradczą od lat obecną na polskim rynku usług finansowych.

Skupia specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu może Państwu zaoferować kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności.

Ścisła współpraca z Klientami pozwala nam na zrozumienie specyfiki ich organizacji i identyfikację rozwiązań.

MISJĄ firmy jest wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych poprzez kompleksowe doradztwo i pośrednictwo finansowe.

 

Więcej informacji:

Waldemar Sikora

tel. kom. + 48 519 17 17 11,

waldemar.sikora@etl.com.pl

www.etl.com.pl

 

Leasing

 

Leasing przedmiotów nowych i używanych:

okres leasingu do 72 miesięcy,

opłata wstępna od 0%,

maksymalny wiek maszyn używanych – do kilkunastu lat,

wartość końcowa minimalna lub balonowa,

waluta umowy PLN, CHF, EUR

raty równe, degresywne, progresywne, sezonowe,

nie wymagamy zaświadczeń z US, ZUS i opinii bankowych.

Pożyczka na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem dotacji

pozyskanych ze środków UE.

 

 

Doradztwo finansowe

 

Transakcje kapitałowe

fuzje i przejęcia • poszukiwanie inwestorów i celów inwestycyjnych • transakcje B2B

 

Doradztwo strategiczne

strategie rozwoju • restrukturyzacje • wyceny przedsiębiorstw • due diligence

biznes plany • studia wykonalności • controling finansowy / analizy finansowe

optymalizacja struktury finansowania